Bianca Schaalma-Nienhuis

Bianca Schaalma-Nienhuis

Jezelf

Wees en blijf jezelf in alles wat je doet, dat is alleen maar goed.
Want zo ben je wie je bent.

Dagelijks leven

Goed in je vel zitten is belangrijk, omdat het een grote rol speelt in het functioneren in het dagelijks leven.
Immers: als geest en lichaam niet in balans zijn, zit je niet goed in je vel, dan kun je ook niet goed voor anderen zorgen en wordt functioneren in je dagelijks leven in de maatschappij lastiger.

Missie

Zorgen voor uw zorg.

Ik ben wie ik ben

Ik ben Bianca Schaalma-Nienhuis, drijvende kracht achter ikzorgvooruwzorg.nl

Het is mijn passie om u hierbij te helpen in het dagelijks leven. Zeker als het u zelf om wat
voor reden niet goed lukt.
Mijn dienstverlening richt zich op “life coaching”: persoonlijke, sociale en maatschappelijke
ondersteuning voor u, gericht op uw wensen en talenten. Mijn werkzaamheden komen
overeen met van een maatschappelijk werker met een praktischer gerichte en positieve
aanpak. Ik benader u met respect en u staat centraal ongeacht uw leeftijd en achtergrond.

Bron van inspiratie

Omdat ik inmiddels 25 jaar in de zorg werk, ben ik altijd met mensen bezig. Sociaal contact is
hierbij belangrijk: een goed gesprek, een luisterend oor, inleven in mensen en omgaan met gevoelens van mensen vind ik heel inspirerend en leerzaam. Ik ben moeder van een kind met een beperking ( ASS Autistisch Spectrum Syndroom) waar ik dagelijks zorg aan verleen en mijn dienstverlening rond life coaching bij aanwend: persoonlijke, sociaal en maatschappelijke ondersteuning. De ervaring die ik meebreng is voor mij een bron van inspiratie en naar ik hoop ook voor u.

Waarom ik?

Door mijn eigen levenservaring en persoonlijke groei sta ik stevig in mijn schoenen en sta
positief in het leven. Ik ben open en eerlijk. Ik kan goed luisteren en kan mij inleven in uw
situatie en stel u centraal. Ik bekijk de dingen praktisch en pak ze ook het liefst snel aan.

Hoe te werk

In een intakegesprek bekijken we wat de zorgvraag. Tegelijkertijd bekijken we of er een
wederzijdse goed gevoel en klik is. Als dat het geval is, gaan wij aan de slag en pakken we de
zorgvraag zo zorgvuldig mogelijk op. Regelmatig zullen wij gezamenlijk bekijken of de
dienstverlening en zorgvraag op elkaar aansluiten.
Mocht er een aanvullende of andere dienstverlening gewenst zijn dan help ik u graag bij het
vinden van de juiste zorg in mijn netwerk. Zo vergroten wij de kans op succes voor u.

Mijn motto:

Als u tevreden bent dan ben ik dat ook.